Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.

Cytat: Mt. 7,12

Fundacja

Misją Fundacji SIENNA, jest niesienie wsparcia, rozwijanie potencjału i talentów człowieka oraz rozpowszechnianie wartości chrześcijańskich. Cele te realizujemy poprzez działania edukacyjne, poradnictwo, działalność artystyczną. Realizujemy projekty w społeczności lokalnej oraz współpracujemy z partnerami w kraju i za granicą.

Staramy się uważne słuchać i wychodzić naprzeciw potrzebom osób, którym służymy, działając zarówno długofalowo jak i interwencyjnie.

Wesprzyj nas

„Dawanie przynosi więcej radości niż branie”

Dz. Ap.20:35

Partnerzy